Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2017

Už jste dnes udělali čárku?

Obrázek
Na akademickém dni VŠPJ se návštěvníků ptala Ilona Staňková.

Anketa k výstavě Ani den bez čárky: Postkonceptuální přesahy v současné české a slovenské kresbě.

Galerie Živá hodnota

Obrázek

Místa ve stálé expozici

Obrázek
Taky se vám stává, když přijdete na nějaké místo, když očima zabloudíte na nějaký detail, třeba trhlinu v asfaltovém chodníku, že náhle s přesnou určitostí víte, že jste tu už byli, na tuto trhlinu se dívali a s jistotou také víte, na co jste v tu chvíli mysleli?
Zajímavé v tomto ohledu bývají výlety na místa, kam člověk zabloudil naposledy hodně dávno a návštěva cestiček kolem domova raného dětství se pak může stát i průzkumem hlubšího podvědomí. Jakoby místa v sobě nějakým způsobem uchovávala myšlenky a děje, jejich otisky. Když pak pomyslíme, že konkrétní místo v prostoru existuje spousty let, staletí a třeba i myriády věků… 
Co všechno v sobě může zachycovat, nést?
I umělecká díla vznikají na nějakém místě v prostoru. Možná i jejich otisk v tom místě zůstal, ale často takové otisky nejsou jednostranné. I místo se otiskuje v tom, co jím prochází. Když jsem prošel kolem asfaltové trhliny, vrátila se mi myšlenka tam ukrytá a tím změnila tok mých myšlenek a vlastně pak třeba i průběh cel…

Proč chceme vystavovat textil

Obrázek
V červnu tohoto roku bude v Oblastní galerii Vysočiny zahájena výstava s názvem Vlákna, klubka, tkaniny, která bude zaměřena na využití textilního materiálu v současném umění. V průběhu příprav mě již pár měsíců překvapuje, jak velká pozornost je textilu v poslední době věnovaná. Zde pár nesouvislých postřehů a poznámek k výstavám z poslední doby, které s textilem souvisí:

Dědictví. Tradice, inovace, móda. Výstava v Galerii UM na UMPRUMce v Praze v listopadu - prosinci 2016. Výstava vznikla v rámci doktorské práce návrhářky Anety Klouzkové a představila několik příkladů tradiční textilní výroby. Instalace byla precizní a čistá, jak je v této galerii zvykem. Součástí byly portréty řemeslníků a reportáže z jejich dílen, promítané na látky zavěšené v prostoru, ale také vystavené výrobky z dílen. Širším cílem výstavy je upozornit na možnost spolupráce současných módních návrhářů s řemeslníky, jak také prokazuje navržená kolekce oděvů autorky výstavy, která do nich zapojuje různé tradiční t…

Proč vydáváme noviny

Obrázek
Myšlenka vydávat noviny se zrodila z potřeby zviditelnit kulturní dění zejména na Vysočině. Vysočina je totiž charakteristická tím, že zde tvůrčí lidé fungují tak trochu ve skrytu, rozptýleni ve svých venkovských a maloměstských skrýších, z nichž vylézají pouze tu a tam. Kdo se nepídí, nedozví se o nich. Dalším důvodem bylo nabídnout prostor k publikaci těm, kdo píší, kreslí, fotografují či se vyjadřují jiným v novinách publikovatelným způsobem. Třetí důvod byl komunitní, iniciovat noviny jako společné dílo, neustále otevřené a proměnlivé, propojit v průběhu jejich vytváření skupiny lidí, které by se jinak možná nepotkali.
Název O_kraj vyjadřuje zájem o okrajové, skryté a nezjevné a zároveň geografické vymezení krajem. Zároveň umožňuje hru s názvy rubrik – za okraj, na okraj, o-krajina, krajan, osobnost z (o)kraje,... -, jejíž možnosti jsou nevyčerpatelné. První číslo vzniklo v rámci otevřené novinové dílny v dubnu 2016, kdy se část galerie proměnila v redakci. Lidé přicházeli se s…