Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2018

Maturity očima čerstvé absolventky SUPŠ Jihlava-Helenín

Obrázek
Abychom na blogu nepsali jen o jedné jihlavské střední škole, zeptala jsem se Lenky Zadražilové – letošní čerstvé maturantky z Helenína (Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín)  zda by se chtěla podělit o své zážitky. Lenka si v Jihlavě nechá uniknout málokterou vernisáž. S naší galerií úzce spolupracovala na svém malířském projektu a již se také literárně zvěčnila jako recenzentka v O_kraji. Tímto bych jí chtěla poděkovat za spolupráci i za následující příspěvek:

Den 22. května. Obyčejný. Den jako každý jiný. Ovšem ne pro pár jedinců, studentů čtvrtého ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín. Pro ně ten den končila dvoutýdenní práce na praktické maturitě a nastal den pravdy, kdy výsledek své tvůrčí činnosti představili světu. A že bylo na co se koukat. Barvy hýřily v kinosále, v ateliérech, po chodbách i ve třídách.

Studenti mohli na tématech: Autorská kniha, Retrospektiva, Manifest, Spíše ne než jo; předvést svůj um v malbě i ilustraci. Představili sta…

Archa, perla nebo zázrak?

Obrázek
Přichomýtla jsem se k projektu, o kterém nelze nenapsat. Tento text budiž letní pozvánkou do místa, které mě opravdu hluboce zasáhlo.
Na počátku bylo slovo, které dalo slovo. Starosta Krásné Hory Václav Kadlec a malíř Martin Findeis se sešli v myšlence postavit kapli. Místo: drobná osada Bezděkov u Krásné Hory. Za podpory místního hasičského sboru, obyvatel, chalupářů i dobrovolníků, díky obdivuhodným výkonům řemeslníků – a hlavně samotného autora – se dílo po třech letech práce podařilo. Na místě, kde stávala dřevěná sběrna mléka, povstala sakrální stavba s opravdu pevným základem. Autorem návrhu stavby včetně mobiliáře je magistr umění Martin Findeis, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Za zhruba desítku let působení v kraji citlivě zrekonstruoval již osmnáct křížů a několik kaplí. Stavba bezděkovského svatostánku je však jeho prvním počinem tohoto druhu i rozsahu.


Na první pohled upoutá tvar střechy, šikmina, zvedající se po způsobu lodního kýlu v nerozvinutelné plo…

Ohlednutí za trojicí výstav Okno před záclonou, On the road a Papír a čas

Obrázek
Na konci května jsem se v galerii na Komenského 10 rozloučili s trojicí výstav, které jsme dříve v dubnu také společně zahájili. V hlavních výstavních prostorech se jednalo o výstavu Okno před záclonou, jejímž leitmotivem byly různé konotace a vlastnosti motivu okna. V Galerii Alternativa vystavovala Maud Kotasová, která po životě "on the road" a pobytu ve španělských Pyrenejích nyní žije a tvoří v Brně, věnuje se výšivce do kovu, environmentálním instalacím a hlubotisku. Ve zvukové galerii IGLOO se představil Ian Mikyska s instalací Papír a čas, kde v sérii objektů z papírů pracoval s tématy jako čas, prožitek, pomíjivost a kontemplaci kombinací interaktivních objektů, zvuku a činnosti návštěvníka.
Pojďme si výstavy ještě jednou připomenout krátkými videi a také rozhovory s umělci...Zuška On the road

Obrázek
Dne 23. 5. 2018 jsme se my -- žáci ZUŠ z Litoměřic z ateliéru Jany Veselé vydali na celodenní výlet do Jihlavy. Cesta rychle utekla a před teplem jsme se schovali v krásné renesanční budově místní galerie, kde nás již čekala a přivítala MgA. Ilona Staňková. Dále se nás ujala velmi příjemná edukátorka Mgr. Pavlína Pitrová, která nám svým výkladem přiblížila vystavená díla.
První výstava -- Okno před záclonou měla motiv cesty -- prostorem, časem. Mezi vystavujícími byli pro nás již známí autoři například Petr Veselý a Dalibor Chatrný. Velmi se nám líbilo, že výtvarná díla byla proložena díly literárními např. od Ivana Martina Jirouse nebo Věry Jirousové.
Druhá výstava byla od Maud Kotasové, její technika -- vyšívání do kovu pro nás byla novinkou a měli jsme chuť si ji vyzkoušet.
Poslední výstavu jsme si vyzkoušeli doslova na vlastní kůži. Byla to výstava Iana Mikysky. Vyzkoušeli jsme psát si na pauzovaný papír a zároveň slyšet zvuky tahů, pohybů tužky, což běžně nevnímáme.
V galerii se…

Studenti SUŠG obhajují svoje maturitní práce

Obrázek
"Přijď se podívat, zítra máme hvězdný den", řekla mi na vernisáži Otakara Lebedy malířka Alice Waisserová, vyučující na grafické škole. Vydala jsem se tedy a zajásala. Své realizace v podobě svázaných knih právě obhajovaly studentky oboru Grafický design Luisa Stormová a Jantra Šímová. Z posledních baterií jsem nafotila ještě práci Veroniky Vohralíkové a několik pohledů na instalaci maleb Marie Lavrjuk, studentky oboru Klasická umělecká tvorba. Nejen těmto mladým umělkyním, ale i dalším studentům -- třebas i mimo "hvězdné dny"-- přeji zdar u zkoušky dospělosti, mnoho inspirativních setkání a vytrvalost v tvůrčí práci. Třeba o nich ještě uslyšíme...
Ilona Staňková, Jihlava, 25. 5. 2018


Z reakcí studentů střední umělecké školy na komentovanou prohlídku Lubomíra Typlta

Obrázek
Studenti střední umělecké školy grafické v Jihlavě se s námi podělili o svoje zážitky z komentované prohlídky:

Výstava byla pro mě celkem přínosná. Zaujal mě výklad umělce k mladším umělcům, jak on začínal, kde studoval, na co si dát pozor, atd.Umělec působil mile a celá výstava měla skvělou atmosféru. Umělec dokázal zaujmout, a to samé i jeho díla. Výstava byla dobře nasvícena a rozdělena. Ani mě nezaujaly tolik obrazy, byly na mě moc pestrobarevné, ale výklad umělce k jeho dílům a uspořádání výstavy mě velmi zaujalo.
Výstava pana Typlta mě moc nezaujala, co se týče umění, takové obrazy moc nemusím, ale zaujal mě jeho život jako začínajícího umělce. Bavilo mě, že otevřeně odpovídal na otázky a byl upřímný. jen mě to možná trochu odradilo od toho, že bych možná taky chtěla být  umělcem, a ta dlouhá cesta za tím mě vyděsila.
Autorovo povídání o výstavě mi rovněž rozšířilo pohled na cestu umělce. Díky tomu jsem si uvědomila, že klasické umění nechci dělat, protože to pro mě není. Byť to mů…

Dopoledne s Terezou Říčanovou

Obrázek
Navštívit Terezu Říčanovou v jejím sídle v Mezné znamená pokaždé úžasný zážitek. Přijela jsem za ní tentokrát s cílem natočit rozhovor pro připravovanou knihu o umělcích působících na Vysočině. Tereza svými projekty žije. Ty pak mají hned několik rozměrů: výtvarný, sociální, historický, vzdělávací,…

Aktuálně připravuje Kraví knížku. Aby si mohla svůj sen vyplnit, pořídila si krávu. Stará se o ni, suší seno na zimu, píše deník… Do dojení se zapojují i šestileté děti z okolí. S dětmi ve školce stlouká máslo, sama vyrábí vynikající sýr, po sousedstvích pátrá po haltýřích – sklípcích s protékající vodou, jakýchsi předchůdcích ledničky, aby si takový mohla vytvořit u sebe doma. Tereza je malířka, grafička, ilustrátorka, autorka textů svých knih, performerka, loutkoherečka, tanečnice, hudebnice, zpěvačka, ekoložka, sociální sochařka, maximalistka, živel!

Kniha rozhovorů představí asi dvacet osobností známých i méně známých umělců tvořících v kraji Vysočina. Texty připravují kurátoři OGV: D…

Jak jsme jeli na návštěvu do Humpolce

Obrázek
Pamatujete si, jak jsme loni v létě kladli plíny?
Celá akce se jmenovala Kladení plín U Křížku v Jihlavě a jednalo se o textilní happening, který byl inspirován happeningem Zorky Ságlové Kladení plín u Sudoměře (1970), kdy umělkyně zapojila okruh svých spolupracovníků, a umístěním 700 pláten do krajiny připomněli výročí bitvy u Sudoměře.
Naše "kladení" v Jihlavě nebylo vůbec náhodné. Kromě toho, že se konalo jako doprovodný program v rámci v té době probíhající výstavy Vlákna, klubka, tkaniny, tak také mělo upozornit na jeho spolupořadatele - v té době ještě neotevřenou 8smičku - nový multifunkční prostor pro umění v Humpolci.
8smička zcela tematicky otevřela své brány široké veřejnosti 18. dubna 2018 v 18 hodin a my z OGV jsme samozřejmě byli u toho. Náš milý fotograf Pavlík přibalil na cestu kromě svačinky také své fotografické náčiní, a tak vznikla pěkná fotodokumentace toho, jak jsme kolektivně jeli do Humpolce podpořit naše vysočinské sousedy.
8smičce děkujeme za mil…