Příspěvky

Téma z depozitáře: SPORT II

Obrázek
Tentokrát jsme z depozitářů OGV v Jihlavě, v rámci našeho "sportovního" tématu týdne, vybrali zástupce zimních sportů. Lyžování je u nás, stejně jako cyklistika v létě, všeobecně oblíbeným sportovním vyžitím v zimních měsících. Námět lyžařů ve svém díle zpracoval malíř a grafik Karel Němec (25. 10. 1879 - 17. 6. 1960), jehož život i dílo bylo úzce spjato s Novým Městem na Moravě, kde se narodil i zemřel. Jako jediný syn místního hospodáře, který provozoval sedlářské řemeslo, byl předurčen k pokračování v rodinné tradici. Ovšem po absolvování novoměstské reálky a dvouletého studia němčiny v Jihlavě byl přijat do soukromé krajinářské školy Aloise Kalvody a roku 1903 odjel i přes nesouhlas rodičů do Prahy. Roku 1907 byl přijat do SVU Mánes a v roce 1910 na Akademii výtvarných umění k profesoru Hanuši Schwaigerovi. Ještě téhož roku ovšem jeho otec zemřel a syn byl nucen se z existenčních důvodů vrátit do Nového Města a ujmout se hospodářství. Nadále se však věnoval výtvarné tvorb

Téma z depozitáře: SPORT

Obrázek
Dalším tématem našeho online projektu (cyklu) představující veřejnosti díla z depozitářů OGV v Jihlavě je "SPORT". Opět jsme mohli vybírat z našeho bohatého sbírkového fondu, protože také toto téma je poměrně hojně zastoupeno. Vzhledem k tomu, že se příroda již probudila, dny se prodlužují a počasí nám přeje, mnozí z nás vyrážejí na výlety do okolí. Podle vzdálenosti, chuti i naší zdatnosti chodíme pěšky, jezdíme autem nebo spojíme příjemné s užitečným, uděláme něco pro své zdraví i kondici a vyrazíme ven na kole. Bohumír Matal, Cyklisté, 1958, olej, plátno K tomu nás může motivovat dokonce i umění, dnes například v podobě obrazu Bohumíra Matala „Cyklisté“ z roku 1958. Toto téma se v Matalově tvorbě objevilo již v roce 1946, ovšem tehdy jako vyjádření představy člověka ovládajícího stroj. V letech 1952-1959 vytvořil tento brněnský rodák (jeho životní osudy i dílo jsme si podrobněji představili nedávno) sérii obrazů s námětem cyklistů, tentokrát ve smyslu člověka sportujíc

Téma z depozitáře: DĚTI II

Obrázek
V rozsáhlé kolekci děl Otty Stritzka, kterou naše galerie disponuje, najdeme i Melancholickou dívku - další příspěvek k našemu tématu týdne, kterým jsou "děti". Otto Stritzko, Melancholická dívka, kvaš, lepenka Melancholická dívka (je bez datace, ale lze ji zařadit k pracím ze 60. let) je malována temperou na lepence, Stritzkovou oblíbenou technikou. Obraz znázorňuje moderní slečnu (s růžovým náhrdelníkem) uprostřed blíže neurčené barokní zahrady či parku (stylizované dekorativní vázy), jak nostalgicky vzhlíží do klenby stromů a keřů. Je konfrontací mládí s uplynulým časem i netečností přírody — historické a přírodní obklopující polo-postavu je stylizovanou kresbou provázáno v jakýsi prales — živel. Otto Stritzko (1908 — 1986) byl malíř, grafik a ilustrátor, živil se ale převážně restaurováním. Od r. 1940 žil ve Staré Říši. Studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Bendy a prof. Hoffbauera. Na výtvarnou scénu vstoupil těsně před II. světovou válkou, je tedy gener

Téma z depozitáře: DĚTI

Obrázek
Na téma "děti" vybíráme ze sbírek Oblastní galerie bronzový reliéf Karla Hyliše nazvaný Děvčátko (1952). Dílo tiše a skromně adoruje křehkost znovuzrozeného života, drobnou, čistou radost, propojení s přírodou. Karel Hyliš zpracoval námět s živostí až malířskou. Děvčátko v pravé ruce pozdvihuje křehký květ, pohled upírá před sebe. Květ i ruka dívky graduje z ryté kresby, jemně se vymaňuje z impresionisticky rozvlněné plochy. Stejně živě působí modelace hlavy. Jsme svědky okamžiku - jakéhosi vytržení - děvče by se mohlo v mžiku nadechnout a odběhnout zpět za svými hrami. Karel Hyliš, Děvčátko, 1952, reliéf, bronz K motivu dívky s květem se Karel Hyliš opakovaně vracel, použil jej i ve spojení s tématem Jaro na Vysočině. Před několika dny dovršil sochař a medailér Karel Hyliš (*1928) devadesáti tří let. Svá studia započal na Státní škole keramické v Bechyni v roce 1945. Na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou byl přijat v roce 1948, jeho učiteli byli O. Eckert, J. Bauch, K. Li

Téma z depozitáře: JARNÍ PŘÍRODA II

Obrázek
Jarní probouzející se příroda je krásná, inspirující a naplňuje nás optimismem. Vše je v rozpuku, rodí se nová mláďata, rozkvétají louky, stromy a keře. Na toulkách krajinou, kterou v současné složité době navštívil snad každý z nás, je možné vidět například první bílé či růžové voňavé květy šípkových růží, vykvétající koncem května na divoce rostoucích keřích. Růže šípková patří mezi léčivé rostliny, její plody (šípky) jsou bohaté na vitamíny, zejména vitamín C, ale je i zdrojem dalších zdraví prospěšných látek. Otto Stritzko, Krajina s šípkovou růží, 1958, kvaš, tužka, lepenka A právě motiv šípkové růže zachytil na své kresbě český malíř, grafik a restaurátor Otto Stritzko, rodák z Vysočiny. Jeho Krajina s šípkovou růží je jednou z mnoha prací tohoto umělce zastoupených ve sbírkách OGV. Jedná se patrně o přípravnou knižní ilustraci zachycující větvičku této rostliny, jejíž růžový kvítek rozkvétá na pozadí krajinného záběru s naznačenou architekturou kostela a vesnických stavení.