Příspěvky

Society of Shame očima uživatelů nízkoprahového zařízení Charity

Obrázek
Na výstavu Society of Shame zavítaly i děti s pracovníky Erko - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Oblastní charity Jihlava. Podělili se s námi o své zážitky z galerie a my se na oplátku rádi podělíme se čtenáři blOGVu:


"Včera jsme si sedli do kroužku s dětmi a povídali si o návštěvě galerie. Děti i pracovníky výstava bavila, zaujala je edukátorka a děti udržely hodně dlouho pozornost. Někteří si pamatovali i jména autorů (František a Epos 257), zavnímali téma bezdomovectví, vzpomněli si na film i postavy. Dominantní pro ně byla „freska“ od Toy Box. Omlouváme se, pokud byli někteří vyprovokováni napodobovat vzkaz na zdi.

Velmi osvětové bylo vyložení tématu uprchlík.

Komiks Venduly Chalánkové se líbil, i když pro nás jako věkově velmi rozmanitou skupinu byl styl humoru složitý, ale líbila se grafika.

Velký palec nahoru za workshop, děti spolupracovaly, bavily se a stal se jim jistým sebepoznáním, jak uvažují, na co je třeba myslet atd… a zasmáli jsme se.

Toy Box: Malé výhra…

Jaroslav Grodl: o aktivismu, architektuře a realizacích ve veřejném prostoru na zakázku i bez

Obrázek
Obávám se, že „veřejně prostorový“ a aktivistický „záliv“ tvorby malíře Jaroslava Grodla se do připravované knihy rozhovorů s umělci Vysočiny patrně nevejde. V lidech, kterým není lhostejno, jak je formováno a jak následně ovlivňuje člověka jeho bezprostřední okolí, otázka kultivace veřejného prostoru vždy rezonovala. Oprávněně byla vždy předmětem zájmu, polemik a kritik. Jaroslav znovu oživil diskusi na téma, jaká je kvalita veřejně zadávaných zakázek, jinými slovy: na co se vydávají peníze ze státního rozpočtu. Sám se vydal do veřejného prostoru veden touhou po experimentu, dialogu, ověření historických souvislostí…
Začnu poněkud z druhé strany: nemohu se nezeptat na tvou vlastní realizaci ve veřejném prostoru –malování zastávky v Čejově u Humpolce. Jak hodnotíš svůj počin s odstupem? Sám jsi tuto akci glosoval: „Když to maluješ bez svolení, je to jiná věc, než když to maluješ se svolením.“ Důvod, proč jsem se do toho pustil, byl spíš vyzkoušet si, jak by vypadaly malířské věci, ne g…

Fresh UMPRUM Ideas

Obrázek
V úterý 29. 1. 2019 jsem využila poslední možnosti shlédnout jednu z největších přehlídek prací studentů vysokých uměleckých škol, zimní Artsemestr na pražské UMPRUM. Hned na úvod musím poznamenat, že tento článek si neklade za cíl jakkoli recenzovat. Ba ani množství fotografií z jednotlivých ateliérů nemá v podtextu nějaké hodnocení. (A pokud, pak jsou mé schopnosti fotografa s mobilem za korunu.) Možná logicky jsem se zabývala více plastickými obory, neboť jsem mimo jiné kurátorkou právě sbírky soch.

Moje cesta pochopitelně započala v sochařském ateliéru. Koncentrace objektů na metr čtvereční byla opravdu vysoká. Mezi exponáty se dalo procházet jen s velkou obezřetností. Semtam se dalo i sehnout k přiloženým textům, občas již opatřeným otiskem čísi podrážky. Vedoucí ateliéru: Mgr. Edith Jeřábková, Tomáš Uhnák (ZS 2018/19), Dominik Lang (ZS 2018/19 sabatikl), dílna sochařských technik a asistent ateliéru: Jan Haubelt


U vstupu do Ateliéru ilustrace a knižní grafiky vítala návštěvníka …

Pro Františka Mořice do Terezína

Obrázek
Zápůjčku děl pro připravovanou výstavu Františka Mořice Nágla jsme spojili s krátkou exkurzí. Rychloprohlídku města a expozice v Magdeburských kasárnách nám zprostředkovala Veronika Slavíková z Památníku Terezín. Galerijní vůz tentokrát svezl i zájemce o kontext k výstavě jihlavského malíře, který během nedobrovolného pobytu v Terezíně vytvořil cenné dílo nejen pro historiky. Dovolila jsem si účastníky cesty požádat o zodpovězení několika anketních otázek:

1) Překvapil vás nějak Terezín?

2) Jaké vám utkvěly obrazy, pocity, zážitky?
3) Vyvolala ve vás prohlídka města a expozice v Magdeburských kasárnách nějaké otázky?

Jitka Vostálová, hospodářka:
1) Velmi mě zaujaly pevnosti kolem Terezína a jaký měly účel, hlavně kanály, které se daly napustit vodou v případě ohrožení. Vždycky jsem Terezínem jenom projížděla a nikdy jsem neměla odvahu se tam zastavit. Vždycky jsem si myslela, že v pevnostech byli vězněni právě Židé za 2. svět. války a byli zde mučeni a popravováni.
1) Pro…