Příspěvky

Maturity očima čerstvé absolventky SUPŠ Jihlava-Helenín

Obrázek
Abychom na blogu nepsali jen o jedné jihlavské střední škole, zeptala jsem se Lenky Zadražilové – letošní čerstvé maturantky z Helenína (Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín)  zda by se chtěla podělit o své zážitky. Lenka si v Jihlavě nechá uniknout málokterou vernisáž. S naší galerií úzce spolupracovala na svém malířském projektu a již se také literárně zvěčnila jako recenzentka v O_kraji. Tímto bych jí chtěla poděkovat za spolupráci i za následující příspěvek:

Den 22. května. Obyčejný. Den jako každý jiný. Ovšem ne pro pár jedinců, studentů čtvrtého ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín. Pro ně ten den končila dvoutýdenní práce na praktické maturitě a nastal den pravdy, kdy výsledek své tvůrčí činnosti představili světu. A že bylo na co se koukat. Barvy hýřily v kinosále, v ateliérech, po chodbách i ve třídách.

Studenti mohli na tématech: Autorská kniha, Retrospektiva, Manifest, Spíše ne než jo; předvést svůj um v malbě i ilustraci. Představili sta…

Archa, perla nebo zázrak?

Obrázek
Přichomýtla jsem se k projektu, o kterém nelze nenapsat. Tento text budiž letní pozvánkou do místa, které mě opravdu hluboce zasáhlo.
Na počátku bylo slovo, které dalo slovo. Starosta Krásné Hory Václav Kadlec a malíř Martin Findeis se sešli v myšlence postavit kapli. Místo: drobná osada Bezděkov u Krásné Hory. Za podpory místního hasičského sboru, obyvatel, chalupářů i dobrovolníků, díky obdivuhodným výkonům řemeslníků – a hlavně samotného autora – se dílo po třech letech práce podařilo. Na místě, kde stávala dřevěná sběrna mléka, povstala sakrální stavba s opravdu pevným základem. Autorem návrhu stavby včetně mobiliáře je magistr umění Martin Findeis, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Za zhruba desítku let působení v kraji citlivě zrekonstruoval již osmnáct křížů a několik kaplí. Stavba bezděkovského svatostánku je však jeho prvním počinem tohoto druhu i rozsahu.


Na první pohled upoutá tvar střechy, šikmina, zvedající se po způsobu lodního kýlu v nerozvinutelné plo…

Ohlednutí za trojicí výstav Okno před záclonou, On the road a Papír a čas

Obrázek
Na konci května jsem se v galerii na Komenského 10 rozloučili s trojicí výstav, které jsme dříve v dubnu také společně zahájili. V hlavních výstavních prostorech se jednalo o výstavu Okno před záclonou, jejímž leitmotivem byly různé konotace a vlastnosti motivu okna. V Galerii Alternativa vystavovala Maud Kotasová, která po životě "on the road" a pobytu ve španělských Pyrenejích nyní žije a tvoří v Brně, věnuje se výšivce do kovu, environmentálním instalacím a hlubotisku. Ve zvukové galerii IGLOO se představil Ian Mikyska s instalací Papír a čas, kde v sérii objektů z papírů pracoval s tématy jako čas, prožitek, pomíjivost a kontemplaci kombinací interaktivních objektů, zvuku a činnosti návštěvníka.
Pojďme si výstavy ještě jednou připomenout krátkými videi a také rozhovory s umělci...Zuška On the road

Obrázek
Dne 23. 5. 2018 jsme se my -- žáci ZUŠ z Litoměřic z ateliéru Jany Veselé vydali na celodenní výlet do Jihlavy. Cesta rychle utekla a před teplem jsme se schovali v krásné renesanční budově místní galerie, kde nás již čekala a přivítala MgA. Ilona Staňková. Dále se nás ujala velmi příjemná edukátorka Mgr. Pavlína Pitrová, která nám svým výkladem přiblížila vystavená díla.
První výstava -- Okno před záclonou měla motiv cesty -- prostorem, časem. Mezi vystavujícími byli pro nás již známí autoři například Petr Veselý a Dalibor Chatrný. Velmi se nám líbilo, že výtvarná díla byla proložena díly literárními např. od Ivana Martina Jirouse nebo Věry Jirousové.
Druhá výstava byla od Maud Kotasové, její technika -- vyšívání do kovu pro nás byla novinkou a měli jsme chuť si ji vyzkoušet.
Poslední výstavu jsme si vyzkoušeli doslova na vlastní kůži. Byla to výstava Iana Mikysky. Vyzkoušeli jsme psát si na pauzovaný papír a zároveň slyšet zvuky tahů, pohybů tužky, což běžně nevnímáme.
V galerii se…

Studenti SUŠG obhajují svoje maturitní práce

Obrázek
"Přijď se podívat, zítra máme hvězdný den", řekla mi na vernisáži Otakara Lebedy malířka Alice Waisserová, vyučující na grafické škole. Vydala jsem se tedy a zajásala. Své realizace v podobě svázaných knih právě obhajovaly studentky oboru Grafický design Luisa Stormová a Jantra Šímová. Z posledních baterií jsem nafotila ještě práci Veroniky Vohralíkové a několik pohledů na instalaci maleb Marie Lavrjuk, studentky oboru Klasická umělecká tvorba. Nejen těmto mladým umělkyním, ale i dalším studentům -- třebas i mimo "hvězdné dny"-- přeji zdar u zkoušky dospělosti, mnoho inspirativních setkání a vytrvalost v tvůrčí práci. Třeba o nich ještě uslyšíme...
Ilona Staňková, Jihlava, 25. 5. 2018