Proč vydáváme noviny


Myšlenka vydávat noviny se zrodila z potřeby zviditelnit kulturní dění zejména na Vysočině. Vysočina je totiž charakteristická tím, že zde tvůrčí lidé fungují tak trochu ve skrytu, rozptýleni ve svých venkovských a maloměstských skrýších, z nichž vylézají pouze tu a tam. Kdo se nepídí, nedozví se o nich. Dalším důvodem bylo nabídnout prostor k publikaci těm, kdo píší, kreslí, fotografují či se vyjadřují jiným v novinách publikovatelným způsobem. Třetí důvod byl komunitní, iniciovat noviny jako společné dílo, neustále otevřené a proměnlivé, propojit v průběhu jejich vytváření skupiny lidí, které by se jinak možná nepotkali.

Název O_kraj vyjadřuje zájem o okrajové, skryté a nezjevné a zároveň geografické vymezení krajem. Zároveň umožňuje hru s názvy rubrik – za okraj, na okraj, o-krajina, krajan, osobnost z (o)kraje,... -, jejíž možnosti jsou nevyčerpatelné. První číslo vzniklo v rámci otevřené novinové dílny v dubnu 2016, kdy se část galerie proměnila v redakci. Lidé přicházeli se svými příspěvky, navrhovali loga, na psacích strojích psali básně, vymýšleli rubriky, děti a studenti dělali rozhovory na náměstí... Zárodek druhého čísla vznikal poněkud chaoticky v rámci akce Zažít město jinak v září 2017, číslo vyšlo před Vánoci loňského roku. Měli jsme štěstí, že do projektu se s námi pustili skvělí grafici z Onkubatoru, Klára Zahrádková a Ondřej Trnka, kteří také vedli první novinové dílny. Ačkoliv prvotní impulz vyšel z Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, nechceme vydávat „jen“ galerijní noviny. Prvotní komunitní zaměření bychom si rádi udrželi, ale zároveň chceme vytvořit okruh stálých spolupracovníků, jakousi redakční radu. Noviny by měly ideálně vycházet čtyřikrát ročně. Nyní mají noviny základní rozvržení rubrik, vycházejí zde kulturní tipy, recenze, tipy na výlet. Představujeme osobnosti z kraje v medailonech, rozhovorech, reportážích i v galerii uprostřed čísla. Máme fotoreportáž, komix, recept, jazykový koutek. Další číslo chystáme na jaro/léto 2017. Datum jarní přípravné schůzky včas zveřejníme. 
Noviny v elektronické formě jsou ke stažení ZDE. Papírové verze k dostání v galerii (Komenského 10, Jihlava).

 
 
Co je cílem novin:

- informovat o umění a kultuře zejména na Vysočině formou recenzí a tipů na výstavy a další akce
- představovat osobnosti současného umění a kultury (umělce, hudebníky, řemeslníky...) z kraje (i odjinud) formou rozhovorů a reportáží
- kultivovat veřejný prostor měst a vesnic (ankety, rozhovory, seriály o sochařských a architektonických realizacích apod.)
- poskytnout publikační platformu pro začínající autory (recenzí, úvah, reportáží, fotoreportáží, kreseb atd.)
- zformovat platformu pro vzdělávání v oblasti kulturní publicistiky (formou novinových dílen, diskusí s novináři...)
- rozvíjet komunitní cítění a zájem o veřejné dění obecně

Jak se stát spolutvůrcem novin?

- posílejte své texty (recenze, kritiky, reportáže, rozhovory, …) na aktuální témata, související se zaměřením novin O-kraj (vhodné předem konzultovat)
- posílejte kresby, komixy, fotografie
- posílejte tipy na články, nové rubriky či jakékoliv komentáře k podobě novin
- zúčastněte se společného setkání na jaře 2017 (o přesném termínu budeme informovat), jehož cílem bude vytváření nového čísla a zformování redakční rady novin

Kontakt: dolanova@ogv.cz
 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Archa, perla nebo zázrak?

Studenti SUŠG obhajují svoje maturitní práce

Maturity očima čerstvé absolventky SUPŠ Jihlava-Helenín