Galerie Živá hodnotaGalerie Živá hodnota zcela nesdílí tradici galerií se všemi jejími výhodami.

GŽh sice používá fenomén „internetová galerie“, nicméně zde je využit pouze jako jeden ze dvou informativních „poutačů“ (kanálů).
Druhým způsobem, jak o sobě GŽh dává vědět je forma „umělecký happening“, tj. nějaká aktivita lidí ve veřejném prostoru, kteří se pokouší strhnout kolemjdoucí k aktivní účasti, alespoň jejich pozornost jako počátek potenciální účasti.
GŽh vystavuje fyzicky vždy dvě díla ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
a připravovány jsou další výstavy dvojic hodnotných děl. Účastník výstavy navíc může zasáhnout do předvýběru z děl: buď si vybere z nachystaných fotografií a napíše a vhodí do krabičky číslo reprodukce díla, které jej zasáhlo, nebo on-line přidá LIKE na https://www.facebook.com/zivahodnota/
-
Jako umělec přibližující se tvorbou předně k malbě jsem ze sbírek OGV (sbírky dostupné k nahlédnutí ve fotografiích na webu: www.ogv.cz; sbírka čítá přes 6000 uměleckých hodnot, otisků umělců již nežijících, i žijících) vybral 60 rozum pohlcujících, tedy živých, neustále promlouvajících bezprostředních záznamů většinou oproštěných od dobových ideologizujících ornamentů, dekorů a symbolů. A my diváci si přímo před 12 obrazy na 6 výstavách můžeme všimnout, že forma se proměňuje od neuchopitelných barevných spekter směrem ke kresebné popisnosti. Vystavené dílo nejlépe zapůsobí, trávíme-li s ním dostatečný čas různým nahlížením, při různém světle a neustále se ladící novou informační a teoreticko-vědeckou šíří. Např. v jednom skromném svazku věnovaném široké veřejnosti se Miroslav Petříček zmiňuje, že věci, kolem kterých chodíme, nevidíme jako statické, ale jako neustále proměňované situace. Když tuto informaci velmi stylizuji, nelze obraz zachycovaný v pohybu proměny světla a vlastní rozumové schopnosti posléze vnímat jako pouhý stacionář, ale jako proměnu v proměně.

Jakub MinářůKomentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Archa, perla nebo zázrak?

Studenti SUŠG obhajují svoje maturitní práce

Maturity očima čerstvé absolventky SUPŠ Jihlava-Helenín