Maturity očima čerstvé absolventky SUPŠ Jihlava-Helenín

Abychom na blogu nepsali jen o jedné jihlavské střední škole, zeptala jsem se Lenky Zadražilové – letošní čerstvé maturantky z Helenína (Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín)  zda by se chtěla podělit o své zážitky. Lenka si v Jihlavě nechá uniknout málokterou vernisáž. S naší galerií úzce spolupracovala na svém malířském projektu a již se také literárně zvěčnila jako recenzentka v O_kraji. Tímto bych jí chtěla poděkovat za spolupráci i za následující příspěvek:

Den 22. května. Obyčejný. Den jako každý jiný. Ovšem ne pro pár jedinců, studentů čtvrtého ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín. Pro ně ten den končila dvoutýdenní práce na praktické maturitě a nastal den pravdy, kdy výsledek své tvůrčí činnosti představili světu. A že bylo na co se koukat. Barvy hýřily v kinosále, v ateliérech, po chodbách i ve třídách.

Studenti mohli na tématech: Autorská kniha, Retrospektiva, Manifest, Spíše ne než jo; předvést svůj um v malbě i ilustraci. Představili staré techniky jako enkaustiku (práce Karolíny Karbanové, která rozžhaveným voskem a olejem malovala ještě žhavější požáry), ale i nové (Lenka Mariana Kremličková a její autorská kniha básní s ilustracemi vytvořenými jí vymyšlenou technikou, přičemž využila filmu do fotoaparátu).

Karolína Karbanová, Retrospektiva: Požáry, Enkaustika

Lenka Mariana Kremličková, Autorská kniha: Plovárnou, autorská technika


Studenti ukázali schopnost poprat se s počítačovými programy a to nejen při sestavování portfolia, ale i při tvorbě autorských knih. Jedním takovým případem se stal Pavel Špaček, který svou autorskou knihu celou pojednal přes počítačový program. Díky další autorské knize, tvořené akvarelovými ilustracemi Anety Ambrožové, jsme se dozvěděli, jaké by to bylo, kdyby lidé byli ptáky a zažívali vtipné příhody každodenního života.


Pavel Špaček, Autorská kniha, Počítačový program

Pavel Špaček, Autorská kniha, Počítačový program

Aneta Ambrožová, Autorská kniha: Ptačí kniha, Akvarel, úprava v programu

Na téma Retrospektiva se Dora Klimešová, zabývala rozdílností mezi její matkou a jí. Na obraze se tedy setkává Dorka a maminka ve stejném věku.


Dora Klimešová, Retrospektiva, akryl na plátně

Dora Klimešová, Retrospektiva, akryl na plátně


Na rozdíl od Dorky, která řešila i velikost malované plochy a vytvořila obraz obřích rozměrů, Lucie Šaldová se zaměřila na počet. Na téma Retrospektiva vytvořila 72 formátků, na něž malovala plakáty nacházející se v jejím pokoji.

Lucie Šaldová, Retrospektiva, olej na sololitu

Retrospektivu také uchopil do svých rukou Jakub Dvořák a vytvořil sérii obrazů zachycující stavbu ŽDASu, Žďárských strojíren a sléváren, čímž se vracel do nedaleké historie 50. a 60. let ve městě, kde dnes žije.

Jakub Dvořák, Retrospektiva, olej

Marie Doležalová si zvolila na stvoření své retrospektivní série modrofialových prací, olej a nechala nás proniknout do svých vzpomínek a fotek s rodinou a přáteli.

Marie Doležalová, Retrospektiva, olej

Bára Krejčová si představila, jaké by to bylo, kdyby některé věci z její minulosti byly jiné a ony představy ztvárnila.

Bára Krejčová, Hloupá láska, měla jsem raději zůstat u knížek, olej

Bára Krejčová, Teď si radši hraji na dospělou, olej

Anežka Abrtová nás nechala nahlédnout do svého vnitřního světa, který se tentokráte zabýval očistou.


Anežka Abrtová, Retrospektiva: Očista, smíšené techniky

Podobné náměty ač na jiné téma zpracovali Marie Zajíčková a Lenka Zadražilová, které obě olejem ztvárnili práci na zahradě a spolupráci. Marie Zajíčková za poslední dva roky malovala žánrové motivy, práci na zahradě, květiny. Tyto náměty propojila. Shrnula tak svou práci ve škole za poslední dva roky v praktické maturitě.Marie Zajíčková, Retrospektiva, olej na sololitu

Lenka Zadražilová se zabývala tématem manifestu. Veřejné slavnostní nebo programové prohlášení, významný ústní nebo písemný projev, byl tentokráte přednesen v podobě obrazu. Využila doslovného překladu slova manifest: zjevný snadno pochopitelný. Na obrazech ukazuje spolupráci mezi člověkem a člověkem a člověkem a strojem, což je činnost nám všem známá a tak i snadno rozpoznatelná.


Lenka Zadražilová, Manifest: Spolupráce – Zalévání

Lenka Zadražilová, Manifest: Spolupráce – okopávání záhonu

Michaela Mišková se zaměřila na retrospektivu. Některé své vzpomínky namalovala ze dvou úhlů pohledu. Využila oboustrannost podkladu a z jedné strany malovala vzpomínku, jak by se mohla zdát nestrannému pozorovateli a z druhé strany pohled, jak to ve skutečnosti viděla ona. Některé rozdíly byly až alarmující.

Michaela Mišková, Retrospektiva, olej

Všudypřítomný shon a stres, zda vše dopadne podle plánu a na čas, v dnešních dnech již nahradil pokoj a myšlenky na vysoké školy či na prázdniny. Z onoho dne se již stala vzpomínka podobná těm, které někteří pod přikrývkou tématu retrospektiva spáchali jako své maturity.

Lenka Zadražilová

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Archa, perla nebo zázrak?

Studenti SUŠG obhajují svoje maturitní práce