Archa, perla nebo zázrak?


Interiér kaple Panny Marie a Mistra Jana Husa.

Přichomýtla jsem se k projektu, o kterém nelze nenapsat. Tento text budiž letní pozvánkou do místa, které mě opravdu hluboce zasáhlo.
Na počátku bylo slovo, které dalo slovo. Starosta Krásné Hory Václav Kadlec a malíř Martin Findeis se sešli v myšlence postavit kapli. Místo: drobná osada Bezděkov u Krásné Hory. Za podpory místního hasičského sboru, obyvatel, chalupářů i dobrovolníků, díky obdivuhodným výkonům řemeslníků – a hlavně samotného autora – se dílo po třech letech práce podařilo. Na místě, kde stávala dřevěná sběrna mléka, povstala sakrální stavba s opravdu pevným základem. Autorem návrhu stavby včetně mobiliáře je magistr umění Martin Findeis, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Za zhruba desítku let působení v kraji citlivě zrekonstruoval již osmnáct křížů a několik kaplí. Stavba bezděkovského svatostánku je však jeho prvním počinem tohoto druhu i rozsahu.

Ne často se stává, že se při průjezdu obcí stanete součástí mše nebo křtu. V sobotu 7. 7. 2018 se mohli kolemjedoucí automobilisté, hosté a obyvatelé miniaturní obce Bezděkov (Krásná Hora, okr. Havlíčkův Brod) zúčastnit významné slavnosti. Zazněla melodie „Ktož jsú boží bojovníci“ a další neuvěřitelně rozmanité skladby. Katolický kněz posvětil kapli dedikovanou Panně Marii a mistru Janu Husovi. Novostavbu i zrekonstruovanou zvoničku pokropili místní hasiči posvěcenou vodou, distribuovanou stříkačkou z počátku dvacátého století. 

Pomník Janu Husovi a obětem světové války se na místě nacházel už před započetím stavby. Na projektu kaple je sympatické, že reaguje na místní podmínky. Sám umělec se během práce včlenil do místní komunity a stal se tak trochu sousedem všech.

Na první pohled upoutá tvar střechy, šikmina, zvedající se po způsobu lodního kýlu v nerozvinutelné ploše vypjaté mezi dvěma trojúhelníky – jedním rovnoramenným a jedním rovnostranným. Vnější fasádu zdobí obrazy zvířat. Ta na nás hledí někdy z imaginární krajiny, jindy z komůrek interagujících s horizontálním členěním stěn do tří pruhů. Od každého druhu jeden pár – jak je psáno – zde je malováno. Před vstupem do kaple se poutník ocitne ve společnosti Noemovy rodiny. Ve chvíli, kdy vám již v hlavě divoce víří postavy ze Starého zákona, mísící se s představou Panny Marie ve společnosti Jana Husa, vcházíte do vznešeného prostoru tiché katedrály. (Pokud ovšem připustíme, že rozeta a velikost svatostánku v poměru k počtu obyvatel může mít vliv na určení typu sakrální stavby. Ale ten pocit tam je ...) Všechen zmatek světa zůstane venku a vy jste v lodi. V jejích útrobách se nabízí prožitek vnitřního klidu, jako slastné přivření víček. Blíž je společný jmenovatel, cíl všeho toho vnějšího zmatku, víření a pinožení…


A protože termín je nejlepší inspirace, zaneprázdněný poutník si může do svého plánovacího kalendáře zanést 6. červenec 2019. To se bude konat druhá mše na tomto novém poutním místě. Jak poznamenal Otec Pavel, sloužící mši, nedaleko protéká Perlový potok. Možná vyplavil tuhle perlu na břeh vodní živel. Možná předsazený památník Janu Husovi potřeboval vznešenější pozadí. Ať už je to způsobeno čímkoli, zjevení kaple v tomto kontextu mi připadá jako zázrak.

Ilona Staňková
První zvonění obstaral autor návrhu kaple a jeden z hlavních hybatelů projektu, Martin Findeis.


pozice na mapách:
https://mapy.cz/s/2QHBN
Nástěnná malba v průběhu práce.Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Studenti SUŠG obhajují svoje maturitní práce

Maturity očima čerstvé absolventky SUPŠ Jihlava-Helenín